A.M Psykologresurs

A.M Psykologresurs drivs av Annika Martinsson. Företaget tillhandahåller konsulttjänster för psykologisk utredning, bedömning, testning, utbildning, coachning på grupp och individnivå, handledning samt psykologisk behandling med KBT-inriktning. Mottagningen finns i centrala Lund.

Annika Martinsson är Ackrediterad som legitimerad psykolog med KBT-inriktning inom Region Skåne.

Detta innebär att om du besväras av ångest, oro, lättare /medelsvår depression, kristillstånd eller stressrelaterade symptom , samt är i arbetsför ålder 16-67 år så kan du komma ifråga för att få en remiss från din behandlande läkare på den Hälsovalsenhet där du är listad.

Inom ramen av rehabiliteringsgarantin gäller då sjukvårdens patientavgift, inkl. sjukvårdens högkostnadsskydd.

Patienten som omfattas av systemet har idag själv rätt att bestämma vilken psykolog de önskar remiss till. Denna kostnad drabbar ej din vårdcentral.

Om du ej omfattas av rehabiliteringsgarantin och väljer att gå privat så betalar du 950 kr/ session , 1300kr för företagskunder.


Varför KBT?

KBT-kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod som utgår från en individuell bedömning och beteendeanalys . Syftet är att hjälpa dig att lägga märke till tanke och handlingsmönster som ej längre är ändamålsenliga samt träning av nya färdigheter

Metoden kännetecknas av ett strukturerat och målinriktat arbetssätt, pedagogisk inriktning, hemuppgifter och betoning på ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut.


Varför Leg.Psykolog?

Leg.Psykolog är en yrkestitel som innebär behandlingsansvar och är skyddad av Socialstyrelsen. För att bli Leg.Psykolog krävs en examen från psykologiprogrammet som är en femårig universitetsutbildning. Vidare krävs en ettårig praktiktjänstgöring, PTP, efter fullbordade studier. Leg,Psykolog bör därför inte förväxlas med oskyddade titlar som samtalsterapeut som vem som helst ,utan några som helst förkunskaper, kan kalla sig.

Mottagning finns i Centrala Lund, efter tidsbeställning på
tel: 0733 64 07 64, annika.martinsson@psykologresurs.com


Varmt välkomna!